पाउलवाट

मोठ्‌या-मोठ्‌या राजमार्गां पेक्षा एका पाउलवाटेकडे माझं आकर्षण नेहमीच जास्तं राहिलं आहे. दोघांमधे मोठं अंतर आहे, पाउलवाट चालता चालता बनते, या उलट बनलेल्या राजमार्गांवर लोकं चालतात. राजमार्गांवर चालतांना कधीच उत्सुकता नसते पण पाउलवाटेचा अंत मात्र नेहमीच अनोळखी असतो...

Friday, July 02, 2004

माझे आजोबा

लहानपणी आजोबा रागवायचे जर आम्हीं त्यांच्या समोर हिंदीत बोलायचो. तेंव्हा आजोबा नक्की कशाला रागवत आहेत हे समजायला आम्हीं खरोखरच लहान होतो. पण आज माझ्या मनात मराठी भाषेबद्दल जी आपुलकी व आदर आहे त्याची 'बी' आजोबांनींच चिमुकल्या मनात नकळत पेरली होती. आई सांगते त्यांना पुस्तकांची विशेष आवड होती. मराठी कवितेबद्दल त्यांचं प्रेम तर मी त्यांच्या मुखातुनच ऐकले आहे. एखादी कविता ऐकवतांना इतके बेभान होउन जायचे जसे तेच त्याचे रचनाकार आहेत. आज त्याच अत्यंत प्रेमळ आजोबांची आठवण करीत या पाउलवाटेची सुरुआत करतोय...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home