पाउलवाट

मोठ्‌या-मोठ्‌या राजमार्गां पेक्षा एका पाउलवाटेकडे माझं आकर्षण नेहमीच जास्तं राहिलं आहे. दोघांमधे मोठं अंतर आहे, पाउलवाट चालता चालता बनते, या उलट बनलेल्या राजमार्गांवर लोकं चालतात. राजमार्गांवर चालतांना कधीच उत्सुकता नसते पण पाउलवाटेचा अंत मात्र नेहमीच अनोळखी असतो...

Thursday, July 08, 2004

अर्थ संकल्प सादर...

यावर्षीचा अर्थ संकल्प, म्हणजे, मला तरी, काही विशेष पटलेला नाहीं. सर्वात मोठी आणि महत्वाची गोष्ट म्हणजे- 'सार्वजनिक उद्योगांचे खाजगीकरण नाहीं' या उद्‌घोषणे मुळे परत किंचीत सावरलेला असा शेअर बाजार परत कोसळण्याची शक्यता आहे. लालू महाराजांनी सुद्घा अपल्या मनासारखे करवुन घेतले आणि बिहारसाठी राष्ट्रीय विकास योजनेतून ३२२५ कोटी रूपये अडकावले. मला यात मुळीच हरकत नाहीं पण कृपा करून लालूनी नंतर मात्र सर्वांना सांगावे तरी की बिहार मधे कोणचा विकास केला गेला...

0 Comments:

Post a Comment

<< Home